HỒI SINH CÙNG PALOMA (ĐẶC BIỆT )

Kết hợp giữa bấm huyệt & Hecbal Ball (90 phút)