OCTOLINE- CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC ĐA NĂNG

Đẩy mạnh sự thẩm thấu dưỡng chất vào sâu trong da.
Cung cấp vitamin C cho da.
Cung cấp nước và Oxy cho da.
Loại bỏ chất cặn bã và làm sạch sâu cho da