TẮM NGHI THỨC TINH CHẤT PHƯƠNG ĐÔNG - 120 PHÚT

Một nghi thức tái sinh làn da lấy cảm hứng từ Phương Đông nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, với các túi thơm và đá nóng.