TRỊ LIỆU LÀM ẨM BA CHIỀU VỚI HYDROPTIMALE THI3 90 PHÚT

Sức mạnh giữ ẩm không thể so sánh, ngay lập tức và lâu dài.
Thành phần chiết xuất  từ  nấm Boletus 1055, bằng sáng chế độc quyền  của Sothys. Làm giàu kỹ thuật mô hình độc quyền Digi-Esthetique ®, điều trị tích cực này là một nguồn đặc biệt cung cấp độ  ẩm cho da. Sau một lần điều trị, làn da được ngậm nước và hồi sinh. Đã được chứng minh hiệu quả!